Belgelerimiz

Belgelerimiz

Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), organik elyaflardan bitmiş ürün olarak kullanım noktasına gelinceye kadar yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir. GOTS standardına (versiyon 5.0) uygun toksikolojik testlerden geçen ürünler, insan sağlığına ve çevreye zarar vermediğini dair GOTS sertifikası ile belgelendirilir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) uluslararası kabul görmüş bir standart olarak tanımlanmaktadır. 178 ülkede kuruluşlara verilen 1.1 milyondan fazla sertifika ile dünyada en yaygın kullanılan KYS standardıdır. ISO 9001, risk tabanlı yaklaşımı ile müşteri ve diğer paydaşların sürekli memnuniyeti için kuruluşumuzun yönetimine sağduyulu bir yaklaşım sağlayan bir çerçeve ve ilkeler seti sağlar. ISO 9001 iş ortaklarına etkili bir ürün veya hizmet sunmak için temel sağlar.

Oeko-Tex sertifikalarından olan Eco Passaport sertifikası, tekstil endüstrisi üretim sürecinde kullanılan kimyasal, renklendirici ve yardımcı maddelerden insan sağlığına gelebilecek zararların Eco pass standardına (versiyon sertifikada yazar) uygun olarak analiz edilerek tespit edilmesi sonucu “ekolojik” olduğun kararına varıldığında alınan pasaporttur. Hem markalar hem de üreticiler ECO PASSPORT’ a sürdürülebilir tekstil ve deri üretiminin güvenilir bir kanıtı olarak değer vermektedir.

Avrupa Birliği’nin kimyasalların yönetimi üzerine uyguladığı1 8 Aralık 2006 tarihli politikaya REACH denmektedir. Kimyasalların, Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.REACH, kimyasal maddelerin üretimi ve kullanımına ve bunların hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki potansiyel etkilerine yöneliktir.
Avrupa birliği ülkelerinde Reach regülasyonları, Tükiyede KKDİK adıyla çıkmıştır. KKDİK : Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.

Skip to content