SSS

1. Akrilik Polimer Emülsiyonu Nedir?

Duvar boyaları, ev boyaları, yapıştırıcılar, baskı mürekkepleri ve tekstil işlemlerinde kullanılan kararlı sulu dispersiyonlardır.

2. Akrilik Polimer Nasıl Yapılır?

Emülsiyon polimerizasyonunda, monomer karışımları, uygun emülsiyon yapıcıların yardımı ile suda dağılır. Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen polimerizasyon reaksiyonu suda çözünebilen başlatıcılar tarafından başlatılır ve miseller halinde gerçekleşir.

3. Akrilik Polimer Bazlı Boya Nedir?

Su bazlı akrilik boya, su (akrilik polimer emülsiyonu) ve pigmentte asılı kalan küçük plastik akrilik reçine parçacıklarından oluşur. Su buharlaştıkça reçine parçacıkları bir araya gelerek güçlü bir dayanıklı boya oluşturur.

4. Akrilik bazlı boyalar dayanıklı-uzun ömürlü müdür?

Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma gösterir. Özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artırır. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökmeyi önler.

5. Akrilik bazlı boyalar su geçirmez midir?

Evet. Su iticidir özelliğe sahiptir.

6. Akrilik boyalar silinebilir mi-temizlenebilir midir?

Özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini sağlar.

7. Saf akrilik emülsiyonu nedir?

Saf akrilik emülsiyon, polimer emülsiyonları grubuna aittir. Kuruduktan sonra suya dayanıklı bir film oluşturmak için akrilik boyalarda kullanılır. Genel olarak, aşınma direncini, yıkanabilirliği, mantar ve alglere karşı direnci arttırmak için boyalar ve vernikler için bir katkı maddesi olarak kullanılır.

8. Stiren akrilik emülsiyonu nedir?

Stiren Akrilik Kopolimer Emülsiyonu, stiren akrilik kopolimerin su bazlı bir dispersiyon emülsiyonudur. Mükemmel pigment yükleme özellikleri, alkali direnci ve doku agregalarını tutmak için iyi bağlama kapasitesine sahip olan bir yüzey aktif cismi stabilize kolloid serbest emülsiyondur.

9. Akrilik Binder nedir?

Bağlayıcı, bir boyanın ana maddesidir. Ancak mükemmel bir bağlayıcı ile yüksek kaliteli ürünler elde edilebilir. Bağlayıcının görevi, boyadaki farklı maddelerin bir arada bulunmasını ve boyanın uygulamada yüzeye yapışmasını sağlamak, koruyucu bir yüzey oluşturmaktır. Bağlayıcının tipi, uygulanacak yüzeye göre değişiklik gösterir. İç cephe ve dış cephelerde farklı bağlayıcılara ihtiyaç duyulabileceği gibi, ahşap, çelik veya beton yüzeyler için farklı bağlayıcıların kullanılması gerekebilir.

10. GOTS Nedir?

Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), organik elyaflardan bitmiş ürün olarak kullanım noktasına gelinceye kadar yapılan tekstil ürünleri için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir.  GOTS standardına (versiyon 5.0) uygun toksikolojik testlerden geçen ürünler, insan sağlığına ve çevreye zarar vermediğini dair GOTS sertifikası ile belgelendirilir. 

11. ECO-PASSPORT Nedir?

Oeko-Tex sertifikalarından olan Eco Passaport sertifikası, tekstil endüstrisi üretim sürecinde kullanılan kimyasal, renklendirici ve yardımcı maddelerden insan sağlığına gelebilecek zararların Eco pass standardına (versiyon sertifikada yazar) uygun olarak analiz edilerek tespit edilmesi sonucu “ekolojik” olduğun kararına varıldığında alınan pasaporttur. Hem markalar hem de üreticiler ECO PASSPORT’ a sürdürülebilir tekstil ve deri üretiminin güvenilir bir kanıtı olarak değer vermektedir.

12. Lot Numarası Nedir?

Lot, sözlük anlamı olarak, “bölüştürmek, pay etmek, kura ile paylaştırmak” anlamlarına gelmektedir.

Lot; parti ya da grup numarası olarak kullanılır. Firmaya giren stokların bir miktarı parti ya da grup olarak tanımlanır ve giriş işlemi sırasında bu gruba izleme ve kontrol amaçlı olarak tanımlayıcı bir kod verilir. Verilen bu kod, lot ya da parti numarası olarak adlandırılır.

13. Genel iç ve dış cephe boyalar için sunduğunuz bağlayıcı çözümleri ve çeşitleri nelerdir?

IPPOL SPW 5000 dış ve iç cephe boyalar, tekstüre kaplamalar ve yüksek PVC’ li boyalar için geliştirilmiş mükemmel kapatıcı özelliği olan stiren monomer içerikli evrensel bağlayıcımızdır. Diğer yandan düşük Tg’ li ve yine stiren monomer içerikli IPPOL SPW 7000 ve saf akrilik bağlayıcımız IPPOL PPW 5220’ de müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir.

14. Mastik ve Izolasyon malzemeleri için yüksek dolgulu karışımlara uygun esnek bağlayıcınız mevcut mudur?

Evet mevcuttur. Genel amaçlı izolasyon malzemeleri için IPPOL SPW 7000 ürünümüzü sunuyoruz diğer yandan özellikle mastik ürünü için bizim önerimiz bu kullanıma özel üretilmiş SPW 7000 M dir.

15. Çift komponentli harçlar ve çatı kaplamaları izolasyonu için ürününün hangisidir?

IPPOL SC 6000

16. Dekoratif ve UV dayanımı yüksek boyalar için önerdiğiniz ürününüz hangisidir?

Saf akrilik kalitemiz olan IPPOL PPW 5220’ yi güvenle müşterimize sunmaktayız

17. Pigment/Rotary baskı için kıvamlaştırıcınız var mı?

Evet, IPPOMER 7000 ürünü beklentileri karşılayan ve kullanım oranı oldukça düşük PIGMENT kıvamlaştırıcımızdır.

18. Pamuklu kumaşlarda veya Reaktif baskı için özel kıvamlaştırıcınız var mı?

Evet, IPPOMER 8000 ürünü viskozite beklentilerini en iyi şekilde karşılayan reaktif kıvamlaştırıcımızdır

19. Pigment baskı için bağlayıcı çözümleriniz nelerdir?

Yumuşak tuşeli pigmet baskı bağlayıcımız IPPOMER STP 4538dir. Bunun ekonomik versiyonu IPPOL 4536 olup, çok yumuşak tuşe isteniyorsa da IPPOL STP 1638’i ürünümüzü yüksek haslık performansları garantisi ile sunmaktayız. Diğer yandan hem çok yumuşak tuşe hem EN ÜST seviyede yaş ve kuru haslık beklentileri doğrultusunda monomer yapısı itibari ile saf akrilik bağlayıcımız IPPOL ATE 4250’yi güvenle müşterilerimize sunuyoruz

20. Hazır zemin patı/matweiss ürününüz var mı?

Evet, ALV E 20 WHITE, hem yüksek esneklikte, hem de kaliteli titanyum ve IPPOMER 7000 kıvamlaştırıcımız yardımı ile beklentileri aşan performans gösteren ürünümüzdür.

21. Pigment Baskının avantajları nelerdir?

• Reaktif baskılara göre daha kolay kurudukları için enerji tasarrufu sağlarlar.

• Her türlü tekstil elyafı için kullanılabilirler.

• Kolay uygulama.

• Su, atıksu, kimyasal tüketimi ve enerji tüketimi açısından avantajlıdırlar.

• Her türlü elyaf için kullanılabildiğinden elyaf karışımlarında vazgeçilmez bir seçenektir. Ancak keten, poliamid, polyester veya bunların selüloz elyaflarla karışımlarının basılması için özel fiksaj maddeleri de eklenmelidir.

• Baskı anında renklerin son renklerini görmek mümkündür. Hata tespiti açısından oldukça avantajlıdır.

• Aynı varyasyonda baskı hızı, silecek basıncı gibi faktörlerden dolayı renk farkı riski çok azdır.

22. Sentetik Kıvamlaştırıcı ile Doğal Kıvamlaştırıcı arasındaki farklar nelerdir?

  • Sentetik kıvamlaştırıcıların kullanıldığı baskı patının hazırlanması hız ve kolaydır. Viskozite ayarı doğal kıvamlaştırıcıya nazaran daha kolaydır.
  • Sentetik bir kalınlaştırıcı ile Artan Renk Verimi ve Daha İyi Kontur Keskinliği.(Sentetik Kıvamlaştırıcılar tarafından verilen film, Doğal Kıvamlaştırıcılar tarafından verilen filme göre daha elastik ve şeffaftır.
  • Film yüzeyindeki toplam katı madde miktarı da daha düşüktür. Katı madde miktarının az olması nedeniyle, üzerinde ince bir film oluşur. Fiksaj şartlarında difüzyon daha kolay ve yoğun olur. Renk verimindeki artışın başlıca nedeni budur.)
  • Sentetik kıvamlaştırıcı kullanılarak üretilen baskı patları, üretim sırasında viskozitesini korurken, depolamada da stabilitesini korur.

23. Sentetik Kıvamlaştırıcı nedir?

Akrilik Asit, Metakrilik Asit ve Maleik Asit Anhidritin polimerizasyonu ile elde edilen ürünlerdir. Çoğunlukla Akrilik Asit Kopolimerleri kullanılmaktadır.

Doğal kolloidlere benzer reolojik davranışlar sergileyen oldukça aktif, yüksek moleküler maddelerdir.
Çözelti, emülsiyon, toz ve sıvı dispersiyon formlarında mevcutturlar. Bu dört yapı arasında Sıvı Dispersiyonlar en avantajlı olanıdır.

Bu dört yapıdan en avantajlısı Sıvı Dispersiyonlardır. İnert bir Hk taşıyıcı yağ içinde dağılmış çok küçük susuz polimer parçacıklarıdır. Dağılım kararlı ve kararlıdır. Bu fiziksel yapı çok düzgün bir parçacık yapısı verir. Parçacıkların küçük boyutu, geniş yüzey alanı anlamına gelir; bu, koyulaştırıcının suyla etkileşime girdiğinde çok hızlı bir şekilde şişmesi anlamına gelir.

24. Çimento uyumlu ürününüz hangisidir?

IPPOL SC 6000

25. Saf akrilik-IPPOL SPW 5220 nerelerde kullanılabilir?

  • UV dayanımı yüksek olması beklenen dış cephe boyaları,
  • Mobilya boyaları,
  • Yapışma performansı yüksek olması beklenen boyalar.

26. Ürünlerde Silan kullanılmasının faydası nedir?

Farklı yüzeylere yapışma ve su iticilik performanslarını olumlu etkiler.

27.Esnek ve orta esnek ürünleriniz hangileridir?

IPPOL SC 6000, IPPOL SPW 7001, IPPOL SPW 7000

28. Hangi ürününüz Silanlıdır ?

IPPOL SC  7001

Skip to content