Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


ALV Kimya olarak, öncelikli hedefimiz; ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirerek sürdürülebilir bir değer yaratmaktır.

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ilkelerimiz;

  • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
  • Kaynakların etkin kullanımı ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamak,
  • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini oluşturmak,
  • Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler olabilmeleri için eğitimler vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • İş ortaklarımız ile güvene dayalı bir iş birliği içinde olmak,
  • Ürünlerimizle yaşam kalitesini artırarak gelişen dünyada ülkemizi yüksek katma değerli ürünlerle temsil etmek,
  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.
Skip to content