Kamuoyu Bilgilendirmesi

Kamuoyu Bilgilendirmesi

BEKRA Kategorisi            : Alt Seviyeli

İlgili Yönetmelik/Maddesi:

” Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Rg: 30702- 2.3.2019) Madde 16 Kapsamında Kamunun Bilgilendirilmesi

Madde 16 – (1) Alt ve üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, Ek-5 Bölüm 1’de yer alan bilgilerden az olmamak kaydıyla kamuyu internet sitesi, internet sitesi yoksa bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odası internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendirir ve gerektiğinde bu bilgileri günceller.

Kuruluşumuzun “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (RG: 30702- 02.03.2019) Md.7 gereği; Çevre ve Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı BEKRA bildirim sisteminden kimyasal envanter bildirimi yapılmış olup; Bakanlıkça aynı sistem üzerinden “Sağlık kategorisinde Alt Seviyeli Kuruluş” olarak onaylanmıştır.

Alt Seviyeli Kuruluş olarak, İlgili Yönetmelik Md. 10 gereği “Büyük kaza önleme politika belgesi” hazırlamış olup; aynı zamanda Büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili tebliğde istenilen bilgileri ve Ek-3’te belirtilen Güvenlik Yönetim Sistemini kurmuş; başarı ile işletmekte ve kayıt altına almaktadır. Büyük kaza önleme politika belgesi, büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerimizde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla, Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir.

Kuruluşumuzda bir acil durum meydana geldiğinde, acil durum “sürekli siren sesi” ile Çevre halkına, bağlı olduğu Velimeşe OSB Yönetimine ve Komşu kuruluşlara duyurulması sağlanır. Aynı zamanda; Kuruluş güvenlik, giriş ve operasyon alanlarındaki “Acil Durum telefon numaraları” ile yayınlanmış “Acil Hizmet Ekiplerine ve Dış kuruluşlara” haber verilmesini sağlanır. Gerekli tüm ayrıntılı bilgiler, Kuruluşumuz Güvenlik Yönetim Sistemi’nde (GYS) anlatıldığı şekilde, “acil müdahale birimleri ile eğitim ve tatbikatlarla” paylaşılmıştır. Acil Durum halinde; Kuruluşumuzda otomatik müdahale sistemleri bulunmaktadır ve acil duruma karşı gerekli donanımlar, alt yapı ve planlar mevcuttur. Kuruluşumuzda Acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuzda “Güvenlik Yönetim Sistemi gereği; Kaza senaryoları” hazırlanarak ve Acil Durum Ekiplerimizle periyodik eğitim ve tatbikatlarla; kaza senaryoları tatbik edilmektedir. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların olası etkilerini en aza indirmek için Güvenlik Yönetim Sistemi işletilmekte ve periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Skip to content