Blog Single

03 Eyl

Kıvamlaştırıcı Nedir?

#Tekstil endüstrisinde #baskı önemli yer tutar. Baskının kalitesini baskının uygulaması ve baskı patında kullanılan kimyasallar belirler. Bir baskı patı bir veya birden fazla pigment veya boya, sulu bir taşıyıcı, baskı patının reolojisini ve viskozitesini kontrol eden#kıvamlaştırıcı bir #polimer ve çeşitli diğer bileşenlerden (genellikle amonyak veya diğer alkali ajanlar ve #bağlayıcılar ) oluşmaktadır.

Diğer Haberler

Skip to content