Blog Single

09 May

Yapı Kimyasalları Sektöründe İnovasyon

Artan Bina Kaliteleri ile Gelişen İhtiyaçların Yapı Kimyasalları Sektöründe Karşılanması ve İnovasyon Süreçleri

Türkiye’de yapı kimyasalları sektörü, inşaat sektörünün gelişmesi ve artan kalite bilinci ile son yıllarda önemli oranda büyüme göstermiştir. Sektörü şekillendiren önemli ürün gruplarını seramik yapıştırıcı ve zemin kaplamalar, ısı yalıtım kaplama ve dış cephe ürünleri, elastomerik ve su yalıtım kaplamaları (2K ve 1K), iç cephe dolgu ve sıva ürünleri, beton tamir harçları ve beton katkıları başlıkları altında inceleyebiliriz.

2000’li yıllardan itibaren yeni binalarda ısı yalıtımı zorunluluğu, 2017 yılından itibaren ise su yalıtım zorunluluğu getirilmesi yapı kimyasalları sektörünün ivmelenmesini sağlayan önemli faktörlerdendir. Bir diğer önemli faktör ise bina tasarımlarındaki global trendlerdir. Yeni bina tasarımlarında seramik (daha büyük boyutlu seramik ve kaplamalar) ve granit kaplamaların tüketimlerinin artması, seramik uygulamaları ile kullanılan ürünlerin çeşitliliğinin artmasına ve ürünlerin performans beklentisinin yükselmesine sebep olmuştur.

Bugün ülkemizde 15 milyon konutta hala sağlıklı bir su yalıtımı olmadığını ve yaklaşık 6 milyon m2 binanın ise deprem için riskli durumda olduğunu görmekteyiz. Suyun neden olduğu binaların ömrünü kısaltan (ve depremde binaların yıkılma riskini arttıran ) korozyonu önlemek için doğru ürünlerin doğru standartlara göre uygulanması ve etkin bir denetim sisteminin devrede olması zorunlu hale gelmektedir.

Su yalıtım konusunda çimento esaslı, esnek 2K sürme esaslı yalıtım malzemesini mercek altına aldığımızda Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde Yapı Kimyasalları Üreticilerinin; bina içi ıslak hacimlerde, teraslarda, bina boşluklarında, yüzme havuzlarında maliyet, performans ve uzun dönem dayanımı nedeniyle bu ürünü tercih ettiği görülmektedir. Türkiye’de bu ürün pazarda yapı kimyasalları üreticileri açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.  Türk ve Avrupa kalite standardı TS EN 14891: 2017 sıvı halde uygulanan su geçirimsiz ürünler için geçerli olan normdur. Bu standart özetle ilgili ürünlerin su geçirimsizlik, çeşitli şartlandırmalar sonrası yapışma mukavemeti, çatlak örtücülük, esneklik kabiliyetini ölçmektedir.

Klasik Ar-Ge süreci olan ürünü laboratuvarda geliştirip, sonrasında pazar denemelerini ve geri bildirimleri alarak revize etmek ve pazarda tutundurmaya çalışmak yerine ürün geliştirme sürecinde inovasyon süreçlerini firmaya göre tasarlamak ve devreye almak ilgili problemleri tespit etmek ve ihtiyaçları tam olarak karşılamak için üretici ve tüketicilere önemli katkı sağlamaktadır. İlgili inovasyon süreci kapsamında inovasyon takımının kurulması ve bu takımda farklı uzmanların bulunması sürecin sağlıklı ilerlemesi için kritiktir. Sürecin önemli adımlarından olan; görüş, gözlemle ve öğren aşamasında ilgili üretici ve kullanıcıların mevcut çözümlerde yaşadığı problemler, beklentiler net olarak tespit edilmektedir. Örneğin su yalıtım 2K çimento esaslı ürünler için ürünle çalışabilirlik süresi, kalite standartlarında yaşanan dalgalanmalar (kıvam ve çökme problemleri), esneklik, çatlak örtücülük kabiliyeti (normal şartlarda ve soğuk havada), çatlama, yapışma mukavemeti, koku durumu, zararlı kimyasal içerik-içme suyu temas, termin süreleri, fiyat/kalite performansı, sürdürülebilir hammadde, düşük VOC, satış öncesi lab. teknik destek ve satış sonrası destek, müşteri fayda odaklılık konuları sunulan değeri nihayetinde olumlu veya olumsuz etkileyen kalite bileşenleri olarak görülmektedir.

Bütün bu beklentiler ve mevcut problemler dikkate alınarak geliştirilen ürünlerin ihtiyacı nokta atışı olarak (kalite, fiyat, ulaşılabilirlik-tedarik hızı) karşılaması; ürünün pazarda tutunma, rekabet gücü ve fark yaratma şansını arttırmaktadır.

Ayrıca standart kaliteyi sağlayan TS EN 14891 normunun detayları ve IPPOL SC 6000 ürünümüzün detaylı test sonucu aşağıda özet olarak paylaşılmaktadır. Burada yapılan testlerin ürün geliştirici, üretici, uygulamacı ve müteahhit açısından kalite beklentilerinin farklı olması ilgili ihtiyaçları normlar dışında anlamayı gerektirmektedir ve ürünü geliştirdikten sonra müşteri açısından kalite değerlerinin anlamlarını her müşteri grubuna basit şekilde anlatmak üretici ve müşterinin ilgili işleri bilinçli şekilde yürütmesini sağlamaktadır.

ALV Kimya IPPOL SC 6000 Sıvı Akrilik Dispersiyon Test Sonuçları

ALV Kimya IPPOL SC 6000 Sıvı Akrilik Dispersiyon Test Sonuçları

2K (Çimento- Akrilik) Yarı Elastik Su Yalıtım Kaplaması Test Sonuçları ve Yorumlar

Yorumlar:

• Bu tabloda görülen yapışma mukavemeti değerleri, ürünlerin farklı şartlandırmalar sonrasında beton yüzeylere tutunma performansını ölçmektedir. Ürünün yaşlandırılması sonrası yapışma mukavemet performansı olarak da düşünülebilir. Bu performans kriteri son tüketici açısından önemlidir.

• Film oluşturma süresi ve düşük Tg değerleri ürünlerin uygulama sırasında oda sıcaklığında çalışma ömürleri ile direk ilgilidir. Bu ürünün kapta çalışma süresinin minimum 2 saat olması, yüzeye fırça ile uygulamasının ise kolay olması özellikle usta ve uygulamacılar tarafında değerlidir.

• Standart koşullarda çatlak örtücülük değeri de ürünün çatlak köprüleme, esneklik ve dayanıklılığı hakkında önemli fikir vermektedir. Çatlak köprüleme değeri üst kalite ürünler için hem normal şartlarda hem de – 20 oC ‘de ölçülmektedir. Bu kalite kriteri de başta müteahhit, uygulamacı ve son tüketici olmak üzere her müşteri grubu için kritiktir. 

• Su geçirimsizlik testi ise her müşteri tipi için ürünün esas işi yaptığı özelliktir. TS EN 14891’de genellikle pozitif basınçlı suya dayanım olarak tanımlanır, ürünün arka tarafından basınçlı suya maruz bırakılması durumunda ise negatif basınç dayanımı ölçülür. Yüzme havuzlarında ve su depolarında yükseklik arttıkça suyun zemine uyguladığı basınç da artar. 2 metrelik derinlikte bir havuzda su, zemine yaklaşık 0.2 bar basınç uygular.

• Bir diğer önemli test de içme suyu depolarına uygunluk testidir. İlgili ürünlerde kullanılan hammaddelerin içme suyuna zarar verecek kimyasallar içermemesi içme suyu depolarında kullanım için gereklidir.

Özetle ilgili kalite standardına göre ölçülen performans kriterlerinin ürünü üreten, kullanan ve tüketen her kesim için farklı anlamları olabilmektedir. Bu noktada ilgili kesimlerin ihtiyaçlarını net olarak anlamak ve belli noktalarda ürün geliştirme süreçlerine dahil etmek, yapı kimyasalları üreticilerinin pazarda ürün kalitelerini hak edilen değerlere dönüştürebilmesi için günümüzde gereklilik haline gelmiştir. Ar-Ge süreçleri haricinde inovasyon süreçlerinin pazar ve yapılacak iş odaklı geliştirilmesi ve ilgili firmalara fayda sağlayacaktır.

Umut Gürler- Teknik Müdür

ALV Kimya İç ve Dış Tic. AŞ

“Better Building Performance”

Diğer Haberler

Skip to content